درباره کلینیک سمعک ونک :

کلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک ونک با حضور متخصصین در نظر دارد شما را در جهت هرچه بهتر شنیدن راهنمایی کند .
جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی با شماره:  ۴- ۸۸۶۷۰۴۹۳  تماس بگیرید.